08/04/2019 Behoefteonderzoek onder huisartsen

De huisartsen-journey

Steunpunt KOEL heeft in samenwerking met Little Rocket door middel van enquêtes en interviews een onderzoek verricht onder huisartsen naar de huidige huisartsenzorg op het gebied van dermatologie. Huisartsen voelen zich door hun taak als poortwachter verantwoordelijk voor het beheersen van de zorgkosten in Nederland. Het wel of niet verwijzen van dermatologische problematiek naar de 2e lijn is soms een lastige afweging. Veel problematiek kan immers gewoon in de 1e lijn gediagnosticeerd en behandeld worden, mits de huisarts zich daar zeker genoeg voor voelt. Sommige problematiek moet wel verwezen worden naar de 2e lijn omdat de dermatoloog beter uitgerust is om bepaalde klachten te behandelen, of omdat het lastig is de juiste diagnose te stellen als huisarts. De keus voor de huisartsen om wel of niet te verwijzen laten zij afhangen van urgentie en (on)zekerheid. Om te zorgen dat huisartsen zo vaak mogelijk de juiste route kiezen is de factor (on)zekerheid te beïnvloeden. Daar willen we met TrackCura mee helpen!