Kwantitatief onderzoek naar verwijzingen

Onderzoek naar de diagnoses bij verwijzingen vanuit de huisarts

De dermatologen van Dermahaven ervoeren dat er veel gestelde diagnose door de huisarts niet overeen kwamen met de diagnose gesteld door hen zelf. Op initiatief van Ewout Baerveldt, dermatoloog, werd een onderzoek gestart. Het onderzoek bevestigde het gevoel van de dermatologen en liet zien dat:

Een niet optimale diagnose kan leiden tot onnodige of te late behandelingen in de 1e en 2e lijn. Vervelend voor de patiënt natuurlijk, maar ook voor de huisarts. Het vertrouwen van de patiënt in de dermatologische zorg wordt daardoor minder. Daarnaast heeft dat onnodige zorgkosten tot gevolg. Onderscheid wordt wel gemaakt in therapeutische en diagnostische redenen van verwijzingen (Fraanje & Baerveldt, 2019).