Vaker kanker in Nederland dan in overige EU-landen

Recente rapportage van het European Cancer Information System (ECIS) laat zien dat kanker in Nederland vaker voorkomt dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. In de EU komt kanker alleen in Ierland en Denemarken vaker voor; Nederland staat op de derde plaats. Deze hoge positie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in Nederland veel darmkanker, melanoom en borstkanker voorkomt.

Melanoom

Melanoom komt volgens het ECIS zowel bij mannen als vrouwen in Nederland vaker voor. De cijfers laten overigens non-melanoma skin cancer (i.e. basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom) buiten beschouwing en zijn een voorspelling voor 2020 op basis van de aantallen diagnoses in de kankerregistraties van alle EU-landen.

De Nederlandse cijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR/IKNL) en de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers van de Europese kankerregistraties zijn samengebracht door het Europese netwerk van kankerregistraties (ENCR) en het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Oorzaken: Combinatie licht huidtype en zongedrag

Het opvallende verschil in melanoom-incidentie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in leefgewoonten en genetische kenmerken. Een lichte huid is in Nederland het meest voorkomende huidtype. En mensen met een licht huidtype, dat sneller verbrandt bij blootstelling aan uv-licht van zon(nebank), hebben een hogere kans op melanoom.

NL: Betere kwaliteit van zorg dan EU

Doordat kanker in Nederland vaker voorkomt is het niet verbazingwekkend dat ook de sterft aan kanker hoger is dan gemiddeld in de EU. Echter, bij alle kankersoorten die in Nederland vaker voorkomen dan gemiddeld, wijkt de sterfte minder van het EU-gemiddelde af. Dit wijst op de hoge kwaliteit van de zorg in Nederland, waarbij de diagnose vroeger wordt gesteld en/of de behandeling effectiever is.

Huidkanker: nummer 1 in Nederland

In Nederland is huidkanker (alle typen) de meest voorkomende vorm van kanker. Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij volgens Integraal Kankercentrum Nederland. Dat betekent dat één op de vijf Nederlanders de diagnose huidkanker krijgt.

Covid-19 effect: recent minder kankerdiagnoses

Door de Corona-crisis zijn veel mensen terughoudender gebleken met hun zorgvraag. Recente cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie lieten lagere aantallen kankerdiagnoses zien. Bij huidkanker zagen we de grootste daling in het aantal diagnoses. En dat terwijl het belangrijk is om een verdachte huidafwijking tijdig te controleren.

In april en mei daalde het aantal geregistreerde aantal huidkankerdiagnoses met 40 tot 60%. Voornaamste reden van het aantal huidkankerdiagnoses is dat mensen vanwege Corona (COVID-19) angstig waren om naar de huisarts en het ziekenhuis te gaan. Wat ook meespeelde is dat mensen de zorg niet wilden belasten. Een combinatie van dit soort factoren zorgde ervoor dat mensen langer wachtten met het zoeken van medische hulp bij een verdacht plekje. Nu de acute Corona-fase voorbij lijkt, wordt op het gebied van de huidkankerzorg en huidkankerdiagnoses een inhaalslag verwacht.